Logo

”Vi får en mycket klarare bild av hur väl vi lyckas hjälpa patienterna”

Allt fler regioner och vårdgivare ansluter sig till Q-bup, det nationella kvalitetsregistret för Sveriges barn- och ungdomspsykiatri. Syftet med registret är stödja BUP-verksamheternas utvecklingsarbete mot bra och jämlik vård över hela landet. All data kommer in genom automatisk överföring från journaler och patientadministrativa system.